3Fs: Feminity & femme fatale

Bonjour, mes amis, astăzi este despre femeia care vrea să își aleagă singură locul în lume, să dea din coate și nu doar să demonstreze că poate, ci chiar să o facă cu grație.

dsc_0479

Un întreg Univers creator. Femeia care, pe parcurs, se transformă din fatală în fatalitate ajunge să îți controleze deciziile, gândurile, într-un cuvânt, viața. Farmecul ei, un lucru sfânt, supranatural, îngeresc și diavolesc care poate întemeia sau destrăma imperii, odată cu propria ei persoană.

dsc_0454

O femeie fatală este cea pe care o vei întreba dacă te iubește și ea îți va zâmbi cuceritor, de la distanță, pentru că aparține nimănui. Cel mult timpului. Este cea de care trebuie să te saturi doar cu o privire. Femeia aceasta este o enigmă. O Otilie. Poate suferă de singurătate sau poate se bucură de condiția ei. Îți insuflă o stare plină de entuziasm și energie pozitivă pentru că lumea este terenul ei de joacă. Dar când rămâne singură, nimeni nu știe că demonii pun stăpânire pe gândurile ei. De ce? Pentru că prin felul ei de a fi, nu găsește pe nimeni care să o înțeleagă și, în același timp, să nu o trădeze. De aceea, preferă să își închidă gândurile în propria colivie.

my.jpg

Singura soluție prin care se poate ieși din acest cerc vicios este doar una: după cum spune și Meryl Streep în discursul de la Globurile de Aur: “Take your broken heart, make it into art”. Singurătatea este ușor suportabilă doar creând sau fiind martor la creație.

În timp, i se mai oferă o alternativă pe lângă cea de a rămâne la acest statut și a alege să se mulțumească cu arta: să riște să își expună inima pentru a fi frântă, lovită, poate chiar răstignită. Astfel, o nouă lume apare la orizont, în care sacrificiul și răbdarea sunt principalii actori. Cu toate că nu multe curajoase se arată la început, vrem să simțim iubirea, fiorii, vrem să fim răniți… Face parte din ADN.ul nostru.

dsc_0433

Totuși, femeile simt nevoia de o uniune mult mai aproape de sufletul lor. În timp ce arta doar ascultă, fiind o formă de exprimare, bărbații sunt mai mult decât atât, poartă cu ei speranța împlinirii…

Negru ca abanosul. Această culoare caracterizează cel mai bine femeia: puternică, plină de încredere, profesionistă, în control, independentă, intimidantă. În timp ce învăluie în mister persoana care îl poartă, îi oferă și posibilitatea de a se detașa de lumea înconjurătoare. La aceasta se rezumă întrega esență feminină până la urmă: jocul perfect pe scena vieții, cu grație, memorabil.

dsc_0459

Voi ce credeți că definește cel mai bine femeia fatală?

EN: Today it is about the woman that is able to choose for herself the place in the world, to scramble and not just to show the world what she can do, but to do it in the most gracious way.

A whole creative Universe. The woman who is transforming from fatale in fatality and gets to take control over your decision and your life. Her charm, a holy thing, supernatural angelic and devilish which can found or dismantle empires together with herself.

A femme fatale is the one who you ask if she loves you and she will just display a swaggering smile from a distance because she belongs to no one. At most to the time. You just need to be thankful with only one look. This woman is an enigma. An Otilia. Maybe she suffers from loneliness or maybe she enjoys her status. She instils enthusiasm and positiveness just beacause the world is her playground. But when she is alone in the room, nobody knows that the demons are conquering her thoughts. Why? Because by her unique character, she finds nobody to understand her and also not to betray her. That’s why she prefers to lock her thoughts and feelings in a cage.

The only solution that will save you from this vicious circle is only one, as Meryl Streep said in her speech for the Golden Globes: “Take your broken heart, make it into art”. Loneliness is easily supported when creating or being a witness of the creation.

In time, she gets one more alternative beside the one which involves arts: to risk to expose her heart for getting broke, beaten maybe even crucified. This way, a new world appears on the horizon, in which sacrifice and patience are the principal actors. Even if there are not many courageous at the beginning, women all want to feel loved, the thrill, we want to be hurt… It is part of our DNA…

However, women feel the need to unite her soul with its match. While art just listens, being just a form of expression, men are more than that, they contain the hope to fulfillment…

Black like the ebony. This colour characterize woman in the best way possible: powerful, confident, professional, in control, independent, intimidating. While it envelops in mystery the person who wears it, it offers the possibility to detach himself of the surrounding world. This is actually the resume of the feminine essence: the perfect game on the life scene, gracious, authentic, memorable.

What do you think it defines femme fatale?

 

Photographer: Alexandra Mironeanu
MUA: Diana Mitrea

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s