From Israel with love, again

Primăvara a adus cu ea o grămadă de evenimente și o perioadă mai aglomerată pentru mine. Am fost în Israel, am început un stagiu de practică și mi-am mai conturat planurile de viitor. Așadar, să începem cu începutul…

17858221_1274475422621460_1065078626_o

Israel is-real

Pentru mine și prietenul meu Israelul are o însemnătate deosebită și am vrut să merg cu el deoarece aceste meleaguri, ne-au unit indirect și iremediabil provocând, totodată, scânteia dintre noi. De aceea, am vrut să revenim și împreună ca să mulțumim pentru această binecuvântare neașteptată…

Neoficial, Mecca creștinilor, Ierusalimul este un oraș al contrastelor. E o oază de pace înconjurată de terenuri minate și de războaie, așteptând o minune salvatoare sub forma unui prooroc.

17836730_1274475425954793_1186420045_o

A treia oară calc pe pământul sfânt și după atâta timp îmi transmite un sentiment de parcă m-aș întorce acasă… Prima dată nici nu am realizat gravitatea lucrurilor. Tocmai ce ajunsesem și ni s-a spus că într-un autobuz cu civili a intrat un terorist și a împușcat câțiva oameni. Nimic neobișnuit. Asta se întâmpla acum vreo șase ani… În cea de-a doua excursie am participat la botezul în râul Iordan al unei americance protestante care voia sa treacă la creștinism, la fel ca prietenul ei. Era așa emoționată încât a început să plângă de bucurie. Cu alte cuvinte, fiecare excursie are gravată în inima mea câte o amintire spiritualo-specială.

Când am venit de data aceasta, am aflat că icoana lui Iisus de pe Golgota și-a deschis ochii și a lăcrimat… Unii spun că ar fi începutul sfârșitului, eu pot remarca doar faptul că minunile povestite aici sunt cutremurătoare și te aduc parcă în altă dimensiune de timp și de spațiu. Te fac să realizezi că aici se comunică la un cu totul alt nivel cu divinitatea… Ești ascultat mai ușor, dar ai și o responsabilitate mai mare asupra acțiunilor tale.

17887200_1274475409288128_1196865666_o

În ciuda faptului că Israel se află în mijlocul uneia dintre cele mai periculoase zone de conflict, nu suntem nici pe departe singurii care își riscă viața pentru a ajunge aici… Un mix de religii: musulmani, evrei, creștini, chiar și hinduși, pelerini și turiști veniți din toate colțurile lumii se opresc aici. Totuși, nu am auzit niciodată ca pelerinii să aibă probleme cu rebelii sau confictele.

Verdeața de aprilie m-a trezit la viață. Bogăția este prezentă la fiecare colț de stradă deși nu toți se pot bucura de ea. Contrastul dintre cele două clase este de nedescris, Israel ocupând locul al treilea după Mexico și U.S. în ceea ce privește diferența gigantică a salariilor dintre populația bogată și cea săracă. În doar câteva minute poți trece de la zgârie-nori la stâni, copii care așteaptă mașini să le arunce bomboane și soldați cu puștile după ei. Cea mai dureroasă situație se poate observa între Israel și Palestina, care se luptă pentru independență, cele două lumi fiind separate de un zid de 400 km lungime. Este într-adevăr imaginea unei alte lumi…

17887413_1275200229215646_914646847_o

Localnicii se întrețin din turism, comerț, iar beduinii, un fel de ciobeni de-ai noștri, din creșterea oilor, a caprelor, a măgarilor… Cu toate acestea, nu îi vezi cerșind sau implorând ajutor, mai bine te agasează cu comerțul agresiv, nelăsându-te în pace până nu cumperi o gentuță sau un suvenir de la ei. Ceea ce mi s-a părut curios și hazliu în același timp a fost că ei știau de Elena Udrea și auzeai peste tot replici de genul: “Doamna, doamna, 5 lei, 10 lei domna.” și aici se încheiau cunoștințele majorității despre România.

Chiar și între biserici există coflictele pentru supremație, învelite în dispute pentru locurile sfinte. Cele mai multe așezăminte sunt deținute de greci, ruși, armeni, dar și români sfioși.

Totuși, timpul trece altfel în această țară destinată mai mult sau mai puțin rugăciunii, meditației și sobrietății. Aici, conflictele și celelalte probleme de natură exterioară, oricât de aproape și oricât de amenințătoare ar fi, par nesemnificative odată pus piciorul pe pământul sfânt.

EN:

The spring brought lots of new events in my life and I witnessed a crowded period… I’ve been in Israel, I began an internship and I contoured my future plans.

I won’t be talking about the jews that beat their head against the Wall of Cries, not even talk about the ones that roar at the David’s tomb and not about his nose-less statue (which is also because of them). I will write about some things with a bigger importance for me. About the rest you can found infos on other sites. So, let’s begin the story telling 🙂

Israel is-real

For my boyfriend and I Israel has a unique meaning in our path to get to know each other and that’s why we decided to go together. It indirectly brought us together and lit the light between us. So this was just a short trip in order to show our gratitude for such an unexpected blessing.

Unofficially, Mecca of the Christians, Jerusalem is the city of contrasts. An oasis of peace surrounded by minefields and wars, waiting for a saving wonder.

It is the third time I step by on the holy land and after so long I feel that I come back home… The first time I didn’t even realize the severity of the things. We were just picked up from the airport and were told that a man with a gun entered a bus and shot random people. Nothing unusual. This was six years ago… The second time, I participated at a baptism of an American girl in Jordan River who wanted to have the same religion as his boyfriend. The whole procession was extremely touching and all the people around come to gaze and the poor girl overwhelmed by emotions began crying out of happiness. In other words, every trip there has engraved in my heart a spiritual-special memory.

When I came this time, we found out that Jesus icon from Golgotha mountain opened his eyes and dropped some tears… Some say that we witness the beginning of the end. All I can do but notice that the wonders happened and related here are touching and brought us in another time and space. They make you realize that the communication with the divinity here is done at another level, but also the responsabilities for your actions are bigger.

Despite that Israel is positioned in the middle of one of the most dangerous conflict zones, people won’t stop coming here at all because it’s worth risking. A mix of religions: Muslims, Jews, Christians, Hindu, pilgrims and tourists are here from all corners of the world. Although, I never heard that all these people to have problems with the rebels or with the conflicts.

The greenery from April woke me up. The wealth of this country is visible everywhere, but also the poverty. The contrast between these two is the third most striking in the world, after U.S. and Mexico. The contrast is self-speaking. In just some minutes you can go from skyscrapers in big cities to children who wait for bus drivers to throw them sweets. This is the authentic image of another world.

The locals’ main activities are tourism, commerce, beduins raise sheep, goats and donkeys… Despite the poverty they live in, you won’t see people begging in the street. They’d better use aggressive and annoying marketing to sell their souvenirs, knowing some things about our well known politicians and some words regarding money in our language.

Even in churches there are supremacy conflicts for the holy places. The most of them are taken by the Greeks, Russians, Armenians and some shy Romanians.

All in all, time goes by differently in this country of prayers, meditation and sobriety. Here, conflicts and other problems of exterior nature, be it extremely close or threatening, they disappear and itțs just you and God.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s